DOMINIKA SUŁKOWSKA

ARCHITECTURE PORTFOLIO

DOMINIKA SUŁKOWSKA

ARCHITECTURE PORTFOLIO

URBAN SHELTER

APARTMENT HOUSE in Cracow

OFFICES - Townhouse's superstructure in Cracow

UNIVERSITY ISLAND

ADAPTACJA SILOSU na kino panoramiczne. Fabryka materiałów wybuchowych III Rzeszy

URBAN DESIGN

SCHOOL IN RZESZOW

DOM kolarza wyczynowego, Bukowno